โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวยุพิน รอดประพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนิษา รุ้งกูล

 • นางสาวยุพิน รอดประพันธ์

 • นายด้วง แป้นไพศาล

 • นางสาวปัทมา กองฤทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดา สังข์เมือง โทรศัพท์: 0819626526 อีเมล์: lad040401@gimail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]