โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรุ่งนภา วิรุฬห์พุทธิกุล

  • นางอรพินท์ อุดมกุลวารี

  • นางพชรกมล จินา

  • นางอุไรวรรณ เกตุสระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 055508828 อีเมล์: thairatkeeree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาพร หงษ์ยนต์ โทรศัพท์: 055508828 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]