โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรชร เกิดพูล

 • นางศิโรรัตน์ รัตนเดชาสกุล

 • นางกัลยรัตน์ ศรีบุญเรือง

 • นางสาวอรวรรณ แล่ล่าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,733
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 055577745 อีเมล์: ruamthai4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรุจ ทับทิมหิน โทรศัพท์: 0872383054 อีเมล์: nirtub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]