โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิกุล วงค์กฎ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปภาวรินท์ วงศ์ปา

 • ว่าที่ร้อยตรีกัญญารัตน์ แซ่หลี

 • นายบุญเพิ่ม ยศนีย์

 • นางสาวชนาภา กันทะวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,282
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-660980 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กัญญารัตน์ แซ่หลี โทรศัพท์: 0995872280 อีเมล์: nongmuan.chai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]