โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิสมัย เกิดผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุมาพร รังสิวุฒาภรณ์

 • นางสาวทัศนีย์ โขนงนุช

 • นางกมลลักษณ์ พันบาง

 • นางสาวนิลาวรรณ สายทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-671033 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา โกศล โทรศัพท์: 0895639478 อีเมล์: sujittra.kos@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]