โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุพิน สินาปัน

 • นางสาวสิริพร ยั้งสนิท

 • นางสาวสุพัตรา ขยันดี

 • นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,286
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน สินาปัน โทรศัพท์: 0872132664 อีเมล์: jpm7553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]