โรงเรียนวัดแสนตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประธาน หาญณรงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชา พิษนาค

 • นายประธาน หาญณรงค์

 • นายภคภพ มิ่งมิตร

 • นางอาลิษา ทาบัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,876
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแสนตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-675097 อีเมล์: Santor@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: บุญธรรม เขตบรรพต โทรศัพท์: 0810437761 อีเมล์: boontum.k@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]