โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางผุสดี แสนผ่อง

 • นายพินิจ ปาพันธ์

 • นางนิ่มนวล น้อยเนียม

 • นายสมชาย บางทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-913065 อีเมล์: tawetnok@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ จันทร์เกษม โทรศัพท์: 0882934691 อีเมล์: boonlert.jungasem90@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]