โรงเรียนวัดเกาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุภชัย ใจหาร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุมาลี แซ่พ่าน

 • นางสาววรรณิภา มั่นคง

 • นางสาวกมลนันท์ พันธ์ศรี

 • นางสาวปิติพร ดอนไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,199
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-647211 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ อาจรอด โทรศัพท์: 0988540579 อีเมล์: sudarut_ardrod@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]