โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาธิต มากมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางดวงรัศมี จันตาวงศ์

 • นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา

 • นายพชรพล นมเนย

 • นางสาวรัตนาภรณ์ เพื่อนบ้านสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-652611 อีเมล์: ansschool1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุมพล ทองสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0861193612 อีเมล์: art200602@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]