โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

นายสุทน ทับจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่านลานหอยวิทยา
นายชรินทร์ หนูเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่านลานหอยวิทยา

นางชูชีพ บุญเลิศ
นางวิภา ปิ่นหอม
นางนันท์สินี แก้วลบ
นายธีรยุทธ ราหุระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-689118 อีเมล์: bdl_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สงกรานต์ แก้วเกต โทรศัพท์: 0834867879 อีเมล์: karn1404@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]