โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมชาย ยอดเพชร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ

  • นางขวัญเรือน ภู่ทอง

  • นายสมาน ขาวเอี่ยม

  • นางกองแก้ว เมทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-632811 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุจรรยา ิผิวพิมพ์ดี โทรศัพท์: 0810155980 อีเมล์: sujanya28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]