โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกมลวรรณ วันดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนิษา แสงสุวรรณศรี

 • นางสาววโรชา บุญก่อสร้าง

 • นางกมลวรรณ วันดี

 • นางสาวเจนจิรา ปานนอกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0922580799 อีเมล์: tonmaka_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนาวรรณ โตวเจียว โทรศัพท์: 0959040507 อีเมล์: panawan-6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]