โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่ดอนทราย

นายนิกูล ใจงาม
นางเบ็ญจารัตน์ คลังนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

75
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย โทรศัพท์: 034-286799 อีเมล์: esanpt0042@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิกูล ใจงาม โทรศัพท์: 0895517338 อีเมล์: ืnigool57@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ