โรงเรียนวัดน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอาทิตย์ พันธุกูล

  • นางสาวจิราภรณ์ ทอนศรี

  • นางนิศาชล ปานคง

  • นางสาววีระวัลย์ แก่นเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0810062780 อีเมล์: watnoisc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง โทรศัพท์: 0641128666 อีเมล์: preawasiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]