โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนารีรัตน์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

  • นางสาวรติกร พุฒิประภา

  • นายรัตนพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

  • นางสาวศิริรัตน์ ภมรพลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]