โรงเรียนวัดบางปลา
















นายวิชาญ เกษมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปลา

นางจรรยา ศรีรักยิ้ม
นางเปรมทิพย์ ลิ้มทวีส่ง





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดบางปลา โทรศัพท์: 034994717 อีเมล์: bangpla2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนสณฑ์ ยรรยง โทรศัพท์: 034994717 อีเมล์: bangpla2553@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ