ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางช้างเหนือ

นางนพพร ดอนปัต
นายปรวิทย์ หนูคง
นางกัลยาณี ภู่ธรรมรัตน์
นางสาวนุชนาฎ ห้วยหงษ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-323757 อีเมล์: wn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์ โทรศัพท์: 0817057166 อีเมล์: bspch531@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]