ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้น ป.1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณยศรีสวัสดิ์

นางสาวธีราพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายจิรายุทธ์ ม่วงสอน
นางสาวมัลลิกา เคนทรภักดิ์
นางอุบล อิสริยอนันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,227
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-246146 อีเมล์: boonyasrisawadschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพบูลย์ วงษ์ปาน โทรศัพท์: 0818570406 อีเมล์: boonyasrisawadschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]