โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรวัฒน์ บุญเฉย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางภัคศรัณย์ กัญญ์วรานันต์
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ รต.หญิงเกษรา แจ่มจันทร์

 • นายเฉลิมวุฒิ ศรีมกุฏพันธุ์

 • นางศิริวรรณ บรรจง

 • นางสาวอาภาภรณ์ เผ่าหัวสระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-250948 อีเมล์: sirindhorn2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ โทรศัพท์: 034250948 อีเมล์: kruaokme@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]