โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรรเสริญ ขวัญดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดวงพร สมุทรโมฬี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะ อ้อยสนามไชย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอัสนีย์ สระทำ

 • นางสาวพนิดา สมัยคมสัน

 • นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุล

 • นางสาวกรองแก้ว ฟองน้ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411787 อีเมล์: skburana@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์ โทรศัพท์: 0864121432 อีเมล์: Spm10
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]