โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุชาติ หูทิพย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล

  • นางปนิดา อ้ำแก้ว

  • ว่าที่ร้อยตรีธิติวุฒิ สินสอน

  • นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0864786523 อีเมล์: Chaikasem@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทิดา ครุฑใหญ่ โทรศัพท์: 0877629835 อีเมล์: cry_zigzig@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]