โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชาติ หูทิพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่

 • นางณัฐนรี แขวงโสภา

 • นางปนิดา อ้ำแก้ว

 • นายศิระ บุญญานุรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,659
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0864786523 อีเมล์: Chaikasem@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทิดา ครุฑใหญ่ โทรศัพท์: 0877629835 อีเมล์: cry_zigzig@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]