• สืบสานพระราชปณิธาน
 • คนดีของพ่อ

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔ ดำเนินการจัดการโครงการโรงเรยนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ RPK 4 Model มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีอัตตลักษณ์ "วินัยดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ" เพื่อสร้างทุกคนให้เป็น "คนดีของพ่อ" 

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมมณี เชาวลิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุนันต์ แย้มแสง

 • นางสายทิพย์ มณีนวล

 • นางสาวศรัณยา ไชยพลบาล

 • นางสาวกรรณิกา วรรณทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,098
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 369422 อีเมล์: RPK_04@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริพร เพ็ชรเฟื่อง โทรศัพท์: 0899709278 อีเมล์: combicorn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]