เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3