โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

นายสมพงษ์ ปานหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นายฉลาด จินดาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นางสาวโสภา ไสวศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นางพัชรินทร์ เจสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายชูศักดิ์ พิศแลงาม
นายทรงพร ทองนวล
นางจุฬารัตน์ ศรีจำนอง
นายสมพงษ์ ปานหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,952
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 0856411853 อีเมล์: sk.khon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสราวุธ กำราญศึก โทรศัพท์: 075374794 อีเมล์: sk.khon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]