โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายมณี เอียดเสน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางจุไรรัตน์ บัวเกตุ

  • นางศรีสุดา กรรมการ

  • นางสาวภัทรวลินทร์ จันทร์คง

  • นางกาญจนา ปานสังข์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพวงรัตน์ ไชยฉิม โทรศัพท์: 0894935510 อีเมล์: suphuangrat@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]