โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวรรณาพร อยู่สุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจีราพร ครุชฉิม

  • นางสาวฐิติรัตน์ สอนวิสัย

  • นายนัทธี เกตุอักษร

  • นางภัสติญา มานะมโนรถสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,503
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]