โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม ทองปัญจา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธเรศ นรากุลพิสัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรรณพร ศกุนตะฤทธิ์

 • นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์

 • นายราเมศ จันทรัศมี

 • นางธิดา เจตนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074253272 อีเมล์: angry.mom2685@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรประภา เชื้อชาญพล โทรศัพท์: 0894686791 อีเมล์: angry.mom2685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]