• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวรกร สุวรรณ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุนิศา สั้นเต้ง

  • นางสาวณัฐพร นาเลื่อน

  • นายชูศิลป์ มัธยันต์

  • นางสาวกชกร มีเพียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: Wichianmatu3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล โทรศัพท์: 0886507466 อีเมล์: puicomrade@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]