โรงเรียนเขาชัยสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเอนก พรมชาติ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางวิมล สุวรรณโณ

  • นายจิระวัฒน์ พงศ์ศิริธนานนท์

  • นางสาวธนียา สิงห์ปลอด

  • นางสาวอรสา ใจมิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาชัยสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-691187 อีเมล์: kchs93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: หัสหมะ มุเส็มสะเดา โทรศัพท์: 0892950443 อีเมล์: Hassama2556@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]