โรงเรียนบ้านหัวเขา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางเสาวณีย์ มะเก๊ะ

  • นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์

  • นางนูซีลาวาตี วาจิ

  • นางสุลารัตน์ ขุนทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,533
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-542045 อีเมล์: banhuakhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เบ็ญจมาศ คงโต โทรศัพท์: 0913155495 อีเมล์: benjamart.khongto@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]