โรงเรียนเมืองนราธิวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
 • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวซูฮัยนิง แวหะมะ

 • นางสาวอาซียะห์ นิมะ

 • นายมะอารือเม็ง เจะแม

 • นางชิตชนก ชินนะบดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,544
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-511223 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางศลิษา ถาวรเศษ โทรศัพท์: 0992369421 อีเมล์: thawonset@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]