โรงเรียนวัดลําภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธีรวรรณ นวลจันทร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมารยาตี หะยีอาลี

  • นางนุชนารถ คงชู

  • นางรัชนี มะกาว

  • นางมนธิรา รักราวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,112
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลําภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-542619 อีเมล์: Watlampu_school@hotmail.
เว็บมาสเตอร์:: นางสุนทรี รักขิโต โทรศัพท์: 0895980122 อีเมล์: besttyannvut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]