โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายโชติพันธ์ ชุมทอง

  • นางบุษกร ชูชื่น

  • นายซูลกิฟลี มะนุ

  • นางมัสกะ สาเมาะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-ุ640050 อีเมล์: rpk9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยูฮายรี สามะ โทรศัพท์: 0848597313 อีเมล์: hairee.sama@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]