โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนูรีฮา บือราเฮง

  • นางสาวอานูซะห์ แวดือราแม

  • นางสุภิดา อาแวกะจิ

  • นางสารีพ๊ะ หะยีนิมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 0862942773 อีเมล์: banlubodato091@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุสลีนา แมแล โทรศัพท์: 0933355924 อีเมล์: rusleena09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]