โรงเรียนบ้านนาโอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาววรรณลดา เกตุแสง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวโนรรีตา เจ๊ะอีซอ

  • นางสาวซุลฟา สาระธรรม

  • นางสาววารุณี รัตนโชติ

  • นางวิภา วงศ์อัฎฏาวุธสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-572382 อีเมล์: yorm2503@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวซูไรดา สะแลแม โทรศัพท์: 0862969709 อีเมล์: sulaida086@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]