โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางธนิดา เลขาลาวัณย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววัชรินทร์ พรหมสีลาย

  • นางสาวฟาดีละห์ มะตาเฮ

  • นางธนิดา เลขาลาวัณย์

  • นางสาวรอตีกะห์ สาเล็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,194
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัสหมะ เจ๊ะฮะ โทรศัพท์: 0844576205 อีเมล์: Krukasmah@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]