โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอับดุลรอมัน เดะแอ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางธนศร คงสองเมือง

  • นายซัมรี ตันหยงปาแน

  • นางรอฮานา มามะ

  • นางสาวนงนภัส ณ ศรีโตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จิระวดี ชุมผอม โทรศัพท์: 089-2956648 อีเมล์: joob_jirawadee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]