โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายมะยีดิง จารง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางโสรยา เดวาดาแล

  • นางสาวมุนีรา หะมาแย

  • นางศิราณี วาแมยีซา

  • ว่าที่ร้อยตรีนูวาวี ยูนุสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,366
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 084-312-6658 อีเมล์: bangopuloh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สีติรอกีเยาะ อูมา โทรศัพท์: 0830424404 อีเมล์: leena5lnrl@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]