โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมัธตีณี ยูโซ๊ะ

  • นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ

  • นางสาวอาอีดะห์ สามะ

  • นางสาวอามาล สาและเร๊ะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกศณี เมาะอีแต โทรศัพท์: 0848512975 อีเมล์: peper_k101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]