โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวนิลาวัณย์ เป็งกัณทา

  • นายสานนท์ ทองเลิศ

  • นางสาวนิฟารีซัน โว๊ะนิเน็ง

  • นางสุจิน กูจิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,512
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-551935 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายภัทรศักดิ์ หนูเกิด โทรศัพท์: 0819578310 อีเมล์: Comsci_baabew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]