โรงเรียนบ้านไอร์แยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวยาตี ยีมะยี

  • นายอับดุลการี สาเมาะ

  • นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ

  • นางสาวดารูนี ยูโซ๊ะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไอร์แยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-570386 อีเมล์: rosida2515@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อารียา รือสะ โทรศัพท์: 0822666701 อีเมล์: areeya6701@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]