โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุภารัตน์ เรืองสุข

  • นางสาวรุสลีดา สารีกะ

  • นายอายุทธ เหมอุดม

  • นางสาวมัสกะห์ เจ๊ะมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: keeree96210@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา การัยภูมิ โทรศัพท์: 0849645429 อีเมล์: sawrattana25240@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]