โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพฑูรย์ สีสังข์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภักดี แสงจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจักรพงศ์ หมื่นแก้ว

 • นางสาวธณัฐกรณ์ แก่นแก้ว

 • นายประดิษฐ ยอดปา

 • นายชัยชนะ วิวัฒนรัตนบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

22,624
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 02-722-7970-6 อีเมล์: admin@tup.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ ศรีหาร โทรศัพท์: 0931757099 อีเมล์: skyout0042@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]