โรงเรียนสิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปราโมทย์ เจริญสลุง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ แสงสว่าง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเรียง หลำริ้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเรณู ร่มโพธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกวรรณ สุธา

 • นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์

 • นางประภัสสร มีชัย

 • นายพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036507171 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรีพร แย้มบู่ โทรศัพท์: 0989910986 อีเมล์: aeiou456371@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]