โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางนฤมล พอดี
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพรรณรมน สุขกระโทก

  • นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา

  • นางสาวธัญพิชชา แสงกล้า

  • นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,787
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-440220 อีเมล์: watdondamrongtham@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]