โรงเรียนวัดหนองกะขะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • sZEQXf.jpg
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
 • sZO4nq.jpg sZEMeD.jpg
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี
 • sZO29D.jpg
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • sZb3gW.jpg
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 • sZjwue.jpg

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกมลวรรณ คำประสิทธิ์

 • นางสาววรรณิกา บำรุงการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงรัตน์

 • นางสาวณัฏฐนิช พุฒหมื่น
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • sZjrWq.jpg

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • <sZDcAz.jpg sZDBL1.jpg

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • sZb2Cl.jpg sZjNDR.jpg

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • sZjwue.jpgสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,800
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกะขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3821-2703 อีเมล์: wadnongkakha_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร ศรีวัฒนะ โทรศัพท์: 0922500621 อีเมล์: mee_200912@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]