โรงเรียนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางภัสนันท์ รักษ์เมือง
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอรัญญา คงสาตรา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอัญชลี เพียงสร้าง

  • นางเกศราภรณ์ เกตุชาติ

  • นางสาวจุฑามาศ ตั้งคงเจริญชัย

  • นายสุเชาว์ กลิ่นโกมุทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-030511 อีเมล์: wskwsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลีวัลย์ พูลนิคม โทรศัพท์: 089-2537709 อีเมล์: maleewan_09 @hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]