โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปนิมล สุดถนอม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมัคร์ ภูมิประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศุภลักษณ์ พรหมสวัสดิ์

 • นางสาวศริมน ประสมกิจ

 • นางสาวกานติศา สามารถ

 • นางสาวกาญกนก ภูมิขันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,370
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-636150 อีเมล์: nikom0001@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นรี ทองจิตต์ โทรศัพท์: 0808316233 อีเมล์: nikom0001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]