โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประวีร์ บรรจงการ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายธีรเดช วรรณกมล

  • นายบำรุง ผลเจริญ

  • นางสาวชุติมา โพธิเจริญ

  • นางสาววิภาดา วิเชียรดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0910261875 อีเมล์: watkatingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิมลวรรณ ชูเลิศ โทรศัพท์: 086-3126087 อีเมล์: watkatingschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]